۱۴۰۳/۳/۱
Search
Close this search box.

قرارداد پشتیبانی

با توجه به فراگیر شدن کامپیوترها در کسب و کارهای امروزی تصمیم گرفتیم نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه و خدمات کامپیوتر را برای مدیران کسب و کار ها و همچنین همکاران خود قرار دهیم.

نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه زیر برای بسیاری از کارهای پشتیبانی سیستم های کامپیوتری ما نیز مورد استفاده قرار گرفته است و شما می توانید با توجه نیاز مخاطب خود برخی از بند های آن را تغییر دهید.

اسکرول به بالا