هلدینگ سیمیا نمادی از قدرت و نفوذ در دنیای تجارت

منشور اخلاقی هلدینگ سیمیا

منشور هلدینگ سیمیا راستای اصول اعتقادیمان در زمینه احترام به هم نوع و ارزش آفرینی برای مشتریان و سازگار نمودن رفتارهای شغلی با انتظارات مراجعین، منشور اخلاقی کارکنان این شرکت به شرح ذیل تنظیم گردیده و همواره متعهد به اجرای آن در خدمتگذاری به شما هستیم:

محصولات و ارائه خدمات ما باید موجب توسعه و بهبود عملکرد ارگانها و سازمانها شود.

کلید رمز موفقیت هر سازمانی، رضایت مشتری است. هنگام ارائه خدمات به این اصل پایبندیم.

اعضاء و کارمندان هلدینگ سیمیا به عنوان ارزشمندترین رکن این شرکت محسوب می شوند؛ بنابراین از هر کوششی در جهت آموزش و بهبود عملکرد آنان دریغ نمی نماییم.

منافع مادی را هدف سیمیا سیستم نمی دانیم؛ بلکه وسیله ای می دانیم به منظور تداوم خدمت رسانی به مشتریان

ارائه محصولات جدید و خدمات نوین و ایجاد فرصت های شغلی.

 موفقیت مادی شرکت مورد توجه است ولی ما آنرا وسیله ای برای تأمین اهدافی گسترده تر که همانا اشتغال زایی و رونق اقتصادی و فنی کشور میباشد میدانیم.

 ما همواره ارزشهای ذیل را که منبع هدایت ما در ارائه خدمات خدا پسندانه به مشتری میشود را فراموش نخواهیم کرد:

الف) در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم.

ب) نظم، آراستگی، وقت شناسی، دقت، مهارت و آمادگی برای ارائه خدمت به مشتری را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود میدانیم.

ج) فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل مشتری را از بسترهای تعالی خود و شرکت میدانیم.

د) رعایت احترام و ادب، عدالت و انصاف را یکی از رموز بقاء شرکت تلقی میکنیم.

همواره حق با مشتری بوده و میبایست از رضایتمندی به سمت خرسند نمودن مشتری حرکت نمود.

مشتری از نظر ما یک شریک تجاری است که ممکن است تا سالها موجب ایجاد یک رابطه مستمر شده و در کنار این تعامل هر دو طرف سودمند شوند.

زمانی از ارائه خدمات به یک مشتری خرسند می­شویم که این تعامل دو جانبه باشد.

بارعایت اصول اخلاقی در تعامل با مشتری و سایر همکاران تلاش می­نماییم تا محیطی سالم و پویا داشته باشیم.

منشور اخلاقی چيست؟

منشور اخلاقی

منشور از جمله ابزارهایی که سازمانها می توانند از طریق آن ها ، آرمان ها و اهداف اخلاقی خود را محقق سازند منشور اخلاقی است که امروزه کاربرد وسیعی یافته است .منشور اخلاقی، تحلیل تعهدات اخلاقی سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است که بر حسب عوامل اجرایی آن به صورت دقیق، روشن و نظام یافته تدوین می گردد.

منشور اخلاقیات سازمانی مجموعه رهنمودهایی است که عملکرد و اقدامات صحیح کارگزاران دولتی را به صورتی روشن و شفاف مشخص ساخته و معیارهایی برای تصمیم گیری و انتخاب در اختیار آنان قرار می دهد. منشور اخلاقیات سازمانی اجرای امور سازمان را تسهیل و تصحیح کرده و بررسی و ارزیابی آنها را از سوی نمایندگان مردم و سیاستمداران بصورتی عینی امکانپذیر می سازد. الگوهای اخلاقی به فرد امکان می دهند تا تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند و از ابهام و سردرگمی رهایی یابند.

اندیشمندان مدیریت دولتی در زمینه منشور اخلاقیات سازمانی دیدگاه های متفاوتی داشته و نظرات گوناگونی ابراز داشته اند که از آنها دو نکته اساسی استنباط می شود: اول آنکه قوانین و مقررات نمی توانند تمامی تصمیمات و اقدامات مدیران و کارگزاران بخش عمومی را پیش بینی نمود و برای آن شیوه و راه و روش انجام کار ارایه دهند .

 بنابراین در موارد بیشماری قانون مسکوت می ماند که در این موارد وجود یک مجموعه رهنمودهای ارزشی اخلاقی بسیار راهگشا و موثر است. این منشور اخلاقیات راه مطلوب و مصلحت انجام کار و اتخاذ تصمیم را معین ساخته و تردید را از میان برمی دارد. ضمنا وجود این مجموعه موجب هماهنگی و وحدت در میان مدیران و کارگزاران بخش عمومی می گردد.

دومین نکته ای که در نظریه های متفکران مدیریت دولتی به چشم می خورد جامعیت رهنمودها و اصولی است که در منشور اخلاقیات سازمانی درج می گردند. این اصول باید بگونه ای تدوین شوند که نسبت به مسایل و موضوعات مطرح در مدیریت دولتی کاملیت و جامعیت داشته و پوشش کاملی به اقدامات و فعالیت ها بدهند و جنبه های مختلف و متفاوتی که فعالیتهای مدیریت دولتی را شکل می دهد در بر داشته باشد. 

فردریکسون منشور اخلاقی را حول محور برابری و عدالت اجتماعی و مصلحت عامه تعریف می کند.

منشور اخلاقیات سازمانی

منشور
منشور اخلاقی کارکنان دانشکده پزشکی کرمانشاه

منشور اخلاقیات سازمانی بیانیه است که رفتار حرفه ای مطلوب و اخلاقی را تشریح می کند و افراد را در حل مشکلات اخلاقی راهنمایی می کند. در واقع منشور اخلاقیات در بخش دولتی ابزاری است برای بهبود رفتار اخلاقی در میان اعضای سازمان و حمایت و حفظ منافع عمومی. منشور اخلاقیات سازمانی با تحت تأثیر قرار دادن رفتاراخلاقی اعضاء و جو اخلاقی سازمان، ارزش های اخلاقی خاصی را نیز به اعضای سازمان منتقل می کند .

همانطور که در شکل نشان میدهد سازمان ها، شرکت ها و انجمن ها حرفه ای و صنعتی با مکتوب کردن منشور اخلاقی ، نشان می دهند که به رفتار اخلاقی در سازمان تا چه اندازه ای اهمیت می دهند . زمانی که منشور اخلاقیات به صورت سندی درآمد و در منظر کارکنان قرار گرفت ارزش های مورد نظر سازمان به اعضا منتقل و رفتاراخلاقی آنها نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. منشور اخلاقیات سازمانی در صدد است تا اهداف زیر را در سازمانهای دولتی دنبال نماید

 • شهروندان را از مأموریت سازمان آگاه کند.
 • جو اخلاقی را در میان اعضای سازمان تشویق کند. جو اخلاقی درون سازمان می تواند به یکپارچگی اجتماعی در سازمان کمک کند.
 • منشور اخلاقیات به حل مشکلات اخلاقی در سازمان کمک می کند. کارگزاران بخش دولتی در یک بستری عمل می کنند که می بایست بتوانند به خواسته های متفاوت و بعضا متعارض پاسخ دهند.

عدم رعایت قواعد اخلاقی و قانونی، اثرات و نتایجی برای سازمان و مدیریت در پی دارد که بعضا ممکن است غیر قابل اصلاح باشند. این اثرات به سه دسته به شرح زیر می باشند.

 • اثرات و پیامدهای فردی
 • تقویت سیستم رابطه گرایی
 • بی اعتنایی، دلسردی و کناره گیری کارکنان
 • کم کاری های پنهان و آشکار
 • رشوه خواری و دزدیهای پنهان و آشکار در مورد سازمان و مدیریت
 • افزایش سوء ظن به سازمان و مدیریت
 • افزایش تجسس های پنهان و آشکار در مورد سازمان و مدیریت
 • دادو ستدهای غیراخلاقی و غیر قانونی
 • برخوردهای نامطلوب با ارباب رجوع و مصرف کنندگان کالاو خدمات
 • افزایش نزاع، کشمکش، تمرد، غیبت و سایر رفتارهای ناهنجار
 • کاهش تعهد و حس وفاداری در قبال سازمان و مدیریت
 • عدم پیگیری و شکایت
 • افزایش تمایل به ایستادگی گروهی در مقابل اهداف سازمان و خواسته های مدیریت
 • کاهش سطح بهره وری نیروی انسانی
 • ترس و وحشت کارکنان از شکایت در خصوص نقض قانون و اخلاق در سازمان به دلیل فقدان امنیت شغلی
 • عدم مشارکت کارکنان درتصمیم گیری های سازمانی
 • اثرات و پیامدهای گروهی
 • ترجیح منافع گروهی بر منافع سازمانی
 • تقویت روابط غیر رسمی منفی در گروه های کاری
 • احساس وفاداری به گروه، نه سازمان
 • عدم مشارکت گروه ها در تصمیم گیری سازمان

تشکیل باندهای مخرب به منظور توجیه مخفی کاری و حمایت از یکدیگر در جهت نقض قانون و عدم رعایت اخلاقیات در سازمان.

 • اثرات و پیامدهای سازمانی
 • عدم مسئولیت پذیری و و پاسخگویی به نیازهای جامعه
 • انعکاس تصویر ذهنی نامطلوب از سازمان در جامعه
 • کاهش اثر بخشی، کارآیی و بهره وری سازمان
 • کاهش عمر مفید سازمان
 • تضعیف نظام شایسته سالاریدر سازمان و افزایش روند ریزش نیروی انسانی متخصص.

امروزه به نظر می رسد اخلاق و فرهنگ کار در جامعه ما با توجه به ضعف آن در محیط های کاری به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. در عصر حاضر ضررها و آسیب هایی که به دلیل بی توجهی به خلقیات نیروی کار بر انگیزش، بهره وری و کیفیت خدمات وارد آمده است ایجاب می کند که به کارگیری قواعد و مقررات مدیریت و متناسب کردن آن با خلقیات انسان در هدایت او مطرح شود.

 اگر چه جامعه ما جامعه ای مذهبی با اعتقادات قوی می باشد و اخلاق در مفهوم سنتی سابقه دیرین به ویژه در فرهنگ و تمدن اسلامی ما دارد اما هیچگاه به آن به عنوان یک ضرورت اجتماعی مهم نگریسته نشده است لذا انجام تحقیق در این خصوص می تواند از نظر عملی دارای ارزش و اهمیت ویژه ای بوده و نتایج حاصل از آن مورد استفاده مدیران و محققین مدیریت و رفتار سازمانی قرار گیرد.

ارزش های اخلاقی سازمان

رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی به صورت یکی از مهمترین پدیده ها درآمده است که در بیشتر سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. اصول اخلاقی به صورت بخشی از سیاست های رسمی و فرهنگ های غیر رسمی سازمان در آمده است. اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش هایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر این که درست چیست و نادرست کدام است. 

ارزش های اخلاقی تعیین کننده استانداردهایی هستند مبنی بر این که از نظر رفتار و تصمیم گیری، چه چیز خوب یا بد است. اخلاق چیزی است که با رفتارهای ناشی از قانون متفاوت است. رفتار قانونی ریشه در مجموعه ای از اصول و مقرراتی دارد که نوع عمل افراد را مشخصمی کند، عموما مورد قبول جامعه هستند، لازم الاجرا بوده و در دادگاه ها نیز اعمال می گردند.

رعایت اصول اخلاقی به سادگی به معنی رعایت قوانین و مقررات نیست. بسیاری از رفتارها جنبه قانونی پیدا نکرده اند، مدیران در زمینه پیدایش هنجارها و ارزش ها باید حساسیت بیشتری از خود نشان دهند. 

اصول اخلاقی در مدیریت همان اصولی است که به هنگام تصمیم گیری و رفتار (در رابطه با درست یا نادرست بودن آن ها)، از نظر اخلاقی مدیران را هدایت و راهنمایی می کند. موضوع مسئولیت اجتماعی در گستره همین مطلب قرار می گیرد و به تعهدات مدیران مربوط می شود، یعنی به هنگام تصمیم گیری و اقدام، سازمان باید به گونه ای عمل نماید که به خیر و صلاح جامعه و خودش باشد.

اسکرول به بالا
هلدینگ سیمیا می‌خواهیم اعلان‌هایی را برای آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌ها به شما نشان دهیم.
رد کردن اعلان ها
اجازه دادن به اعلان‌ها